KRUITBOSCH & DE WEERD DEVENTER BANDEN

Caravanbanden en verzekeringen

Reeds vele jaren is er discussie over het tijdstip van vervangen van caravanbanden. Daar bij deze voertuigen de profieldiepte van de banden niet de aanleiding is voor vervanging maar vaak de veroudering. Ook is er sprake van een fors gewicht ten opzichte van de LI (load index) van de banden en staat het voertuig veelal langdurig stil.

Caravan verzekering

De VACO heeft polissen van enkele caravanverzekeringen beoordeeld over hetgeen specifiek over banden is vastgelegd. De inhoud van de polissen varieert nogal. De één stelt een verplichting tot vervanging van banden ouder dan zes jaar, terwijl de ander de verplichting stelt tot voldoende zorg en onderhoud.

Opmerking: Voor een Tempo 100-ontheffing (alleen geldig in Duitsland) is één van de voorwaarden dat de banden niet ouder mogen zijn dan zes jaar.

Opslag

VACO benadrukt dat het werkelijke verouderingsproces van banden met name beïnvloed wordt door de wijze van opslag en het gebruik, te weten blootstelling aan ozon-inwerking, UV-straling en hoge(re) temperaturen. Indien banden onder juiste omstandigheden (koel, donker en droog) worden opgeslagen, zal dit een geringe invloed hebben op de veroudering.

Advies

Gezien bovenstaande adviseert VACO bij het bepalen van het moment van vervanging, de montagedatum te prevaleren boven de productiedatum. Immers de banden- en wielenbranche is zich terdege bewust dat banden droog, koel en donker dienen te worden opgeslagen en doet dat dan ook.

In navolging daarop adviseert VACO de weggebruikers hun caravanbanden vanaf 6 jaar na montagedatum jaarlijks te laten controleren door een bandenspecialist en na 10 jaar preventief te vervangen. Dit betekent dat de weggebruiker de factuur van de aanschaf van de banden moet bewaren. Indien nodig kan er dan aangetoond en bewezen worden wat de montagedatum van de banden is geweest en dat daarmee voldaan is aan de verplichting voor voldoende zorg en onderhoud.